Project Description

פרויקט פינוי בינוי

  • סה"כ 230 דירות.
  • מיקום: ברח' נגבה 52-56 רמת גן
  • נתקבל אישור עקרוני מועדה מחוזית
  • יזם: חיזוק ובינוי בע"מ
  • אדריכל: זית לב – אדריכלים

פרויקט מגורים  הכולל הריסת 4 בנייני מגורים המכילים 72 יח"ד ו-2 חנויות ותחתם הקמת 2 בניינים עם 230 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבורי ושצ"פים.

הפרויקט מנוהל במסלול תב"ע (ועדה מחוזית) ועבר pre-ruling בהצלחה בועדה המחוזית.