Project Description

פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה

  • סה"כ 35 דירות.
  • מיקום: גרוזנברג 8 ו-8א תל אביב
  • הפרויקט בתהליך חתימה
  • יזם: חיזוק ובינוי בע"מ
  • אדריכל: זית לב – אדריכלים

פרויקט מגורים הכולל הריסת שני בניינים קיימים עם 20 יח"ד והקמה תחתיו של בניין חדש דו-אגפי עם 35 יח"ד.

הפרויקט מוקם על מגרש בשטח רשום ברוטו של 869 מ"ר, ויכלול 29 יח"ד רגילות, 4 דירות גן ו-2 דירות פנטהאוז.
לכל דירה בפרויקט תוצמד חניה אחת.